Sangir [sxn]

ชื่อภาษา ISO: Sangir
รหัสภาษา ISO: sxn
จำนวนประชากร: 255,000

จีอาร์เอ็นมี 10 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Sangihe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 709
รหัสสำเนียงของ ROD: 00709
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 75

ชื่ออื่นสำหรับ Sangihe

Sangir & Sangir: Siau
Sangir Siau
Siau

พื้นที่ใช้ภาษา Sangihe

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sangihe

C08911 พระคำแห่งชีวิต
A64584 Habare Mepia [ข่าวประเสริฐ]

2. Sangir

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4551

ชื่ออื่นสำหรับ Sangir

Sangi
Sangih
Sangihe
Sangihé
Sangirese

พื้นที่ใช้ภาษา Sangir

Indonesia
Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sangir

C74630 ข่าวประเสริฐ

3. Sangir: Central Tabukang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16282
จำนวนประชากร: 255,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sangir: Central Tabukang

Central Tabukang

พื้นที่ใช้ภาษา Sangir: Central Tabukang

Indonesia

4. Sangir: Kandar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16283
จำนวนประชากร: 255,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sangir: Kandar

Kandar

พื้นที่ใช้ภาษา Sangir: Kandar

Indonesia

5. Sangir: Manganitu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16284
จำนวนประชากร: 255,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sangir: Manganitu

Manganitu

พื้นที่ใช้ภาษา Sangir: Manganitu

Indonesia

6. Sangir: North Tabukang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16285
จำนวนประชากร: 255,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sangir: North Tabukang

North Tabukang
Tabukan
Tabukang

พื้นที่ใช้ภาษา Sangir: North Tabukang

Indonesia

7. Sangir: South Tabukang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16287
จำนวนประชากร: 255,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sangir: South Tabukang

South Tabukang

พื้นที่ใช้ภาษา Sangir: South Tabukang

Indonesia

8. Sangir: Tagulandang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16288
จำนวนประชากร: 255,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sangir: Tagulandang

Tagulandang
Tahulandang

พื้นที่ใช้ภาษา Sangir: Tagulandang

Indonesia

9. Sangir: Tamako

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16289
จำนวนประชากร: 255,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sangir: Tamako

Tamako

พื้นที่ใช้ภาษา Sangir: Tamako

Indonesia

10. Sangir: Taruna

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16290
จำนวนประชากร: 255,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sangir: Taruna

Taruna

พื้นที่ใช้ภาษา Sangir: Taruna

Indonesia

People Groups who speak Sangir

Sangirese; Sangir, Siau; Sangir, Tagulandang;