ซูรินาเม (Suri) [suq]

ชื่อภาษา ISO: ซูรินาเม (Suri)
รหัสภาษา ISO: suq
จำนวนประชากร: 30,700

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Suri: Chai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16955
จำนวนประชากร: 20,600

ชื่ออื่นสำหรับ Suri: Chai

Caci
Cai
Chai

พื้นที่ใช้ภาษา Suri: Chai

Ethiopia
Sudan

2. Suri: Tirma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20656

ชื่ออื่นสำหรับ Suri: Tirma

Cirma
Dirma
Terema
Tid
Tirima
Tirma
Tirmaga
Tirmagi

พื้นที่ใช้ภาษา Suri: Tirma

Ethiopia
Sudan

3. Surma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3083

ชื่ออื่นสำหรับ Surma

Churi
Dhuri
Eastern Suri
Shuri
Shuro
Suri
Tid
Tirma
Zilmamo

พื้นที่ใช้ภาษา Surma

Ethiopia
Sudan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Surma

C00841 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak ซูรินาเม

Surma, Suri;