Campidanese Sardinian [sro]

ชื่อภาษา ISO: Campidanese Sardinian
รหัสภาษา ISO: sro
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Sardinian
จำนวนประชากร: 500,000

จีอาร์เอ็นมี 10 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Sardinian, Campidanese: Arborense

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16344

ชื่ออื่นสำหรับ Sardinian, Campidanese: Arborense

Arborense

พื้นที่ใช้ภาษา Sardinian, Campidanese: Arborense

Italy

2. Sardinian, Campidanese: Cagliare

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16345

ชื่ออื่นสำหรับ Sardinian, Campidanese: Cagliare

Cagliare
Cagliari
Cagliaritan

พื้นที่ใช้ภาษา Sardinian, Campidanese: Cagliare

Italy

3. Sardinian, Campidanese: Central Campidanese

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16346

ชื่ออื่นสำหรับ Sardinian, Campidanese: Central Campidanese

Central Campidanese

พื้นที่ใช้ภาษา Sardinian, Campidanese: Central Campidanese

Italy

4. Sardinian, Campidanese: Meridionale

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16347

ชื่ออื่นสำหรับ Sardinian, Campidanese: Meridionale

Meridionale

พื้นที่ใช้ภาษา Sardinian, Campidanese: Meridionale

Italy

5. Sardinian, Campidanese: Ogliastrino

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16348

ชื่ออื่นสำหรับ Sardinian, Campidanese: Ogliastrino

Ogliastrino

พื้นที่ใช้ภาษา Sardinian, Campidanese: Ogliastrino

Italy

6. Sardinian, Campidanese: Sarrabense

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16349

ชื่ออื่นสำหรับ Sardinian, Campidanese: Sarrabense

Sarrabense

พื้นที่ใช้ภาษา Sardinian, Campidanese: Sarrabense

Italy

7. Sardinian, Campidanese: Sub-barbaricino

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16350

ชื่ออื่นสำหรับ Sardinian, Campidanese: Sub-barbaricino

Sub-barbaricino

พื้นที่ใช้ภาษา Sardinian, Campidanese: Sub-barbaricino

Italy

8. Sardinian, Campidanese: Sulcitano

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16351

ชื่ออื่นสำหรับ Sardinian, Campidanese: Sulcitano

Sulcitano

พื้นที่ใช้ภาษา Sardinian, Campidanese: Sulcitano

Italy

9. Sardinian, Campidanese: Western Campidenese

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16352

ชื่ออื่นสำหรับ Sardinian, Campidanese: Western Campidenese

Western Campidenese

พื้นที่ใช้ภาษา Sardinian, Campidanese: Western Campidenese

Italy

10. Sardo, Campidanese

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3173

ชื่ออื่นสำหรับ Sardo, Campidanese

Campidanese
Campidese
Sardinian, Campidanese
Sardu
South Sardinian

พื้นที่ใช้ภาษา Sardo, Campidanese

Italy

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sardo, Campidanese

A08590 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Campidanese Sardinian

Sardinian, Campidanese;