Logudorese Sardinian [src]

ชื่อภาษา ISO: Logudorese Sardinian
รหัสภาษา ISO: src
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Sardinian
จำนวนประชากร: 500,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Sardinian, Logudorese: Barbaricino

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16353
จำนวนประชากร: 1,500,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sardinian, Logudorese: Barbaricino

Barbaricino

พื้นที่ใช้ภาษา Sardinian, Logudorese: Barbaricino

Italy

2. Sardinian, Logudorese: Northern Logudorese

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16354
จำนวนประชากร: 1,500,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sardinian, Logudorese: Northern Logudorese

Northern Logudorese

พื้นที่ใช้ภาษา Sardinian, Logudorese: Northern Logudorese

Italy

3. Sardinian, Logudorese: Southwestern Logudorese

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16355
จำนวนประชากร: 1,500,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sardinian, Logudorese: Southwestern Logudorese

Southwestern Logudorese

พื้นที่ใช้ภาษา Sardinian, Logudorese: Southwestern Logudorese

Italy

4. Sardo, Logudorese

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3175
รหัสสำเนียงของ ROD: 03175

ชื่ออื่นสำหรับ Sardo, Logudorese

Central Sardinian
Logudorese
Sard
Sardarese
Sardinian, Logudorese

พื้นที่ใช้ภาษา Sardo, Logudorese

Italy

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sardo, Logudorese

A08600 พระคำแห่งชีวิต

5. Sardo: Nuorese

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3210
รหัสสำเนียงของ ROD: 03210

ชื่ออื่นสำหรับ Sardo: Nuorese

Nuorese
Sardinian, Logudorese: Nuorese

พื้นที่ใช้ภาษา Sardo: Nuorese

Italy

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sardo: Nuorese

A08601 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Logudorese Sardinian

Sardinian, Logudorese;