Selepet [spl]

ชื่อภาษา ISO: Selepet
รหัสภาษา ISO: spl
จำนวนประชากร: 7,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Selepet

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 398

ชื่ออื่นสำหรับ Selepet

Selepe

พื้นที่ใช้ภาษา Selepet

Papua New Guinea

2. Selepet: North Selepet

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16445
จำนวนประชากร: 7,000

ชื่ออื่นสำหรับ Selepet: North Selepet

North Selepet

พื้นที่ใช้ภาษา Selepet: North Selepet

Papua New Guinea

3. Selepet: South Selepet

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16446
จำนวนประชากร: 7,000

ชื่ออื่นสำหรับ Selepet: South Selepet

South Selepet

พื้นที่ใช้ภาษา Selepet: South Selepet

Papua New Guinea

People Groups who speak Selepet

Selepet;