ภาษาสเปน (Spanish) [spa]

ชื่อภาษา ISO: ภาษาสเปน (Spanish)
รหัสภาษา ISO: spa
จำนวนประชากร: 405,638,110

จีอาร์เอ็นมี 10 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Spanish: Andalusian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16880

ชื่ออื่นสำหรับ Spanish: Andalusian

Andalú
Andalusí
Andalusian
Andaluz

พื้นที่ใช้ภาษา Spanish: Andalusian

Spain

2. Spanish: Aragonese

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16881

ชื่ออื่นสำหรับ Spanish: Aragonese

Aragonese

พื้นที่ใช้ภาษา Spanish: Aragonese

Spain

3. Spanish: Canary Islands Spanish

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16882
จำนวนประชากร: 40,000

ชื่ออื่นสำหรับ Spanish: Canary Islands Spanish

Canary Islands Spanish

พื้นที่ใช้ภาษา Spanish: Canary Islands Spanish

Spain
United States of America

4. Spanish: Castellano

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4558
รหัสสำเนียงของ ROD: 04558
จำนวนประชากร: 38,400,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 99

ชื่ออื่นสำหรับ Spanish: Castellano

Castellano
Castilian
Espanol
Español
Spanisch
Spanish: Castilian
Spanish: Castilian: Northern
Spanish: Spain
西班牙語
西班牙语

พื้นที่ใช้ภาษา Spanish: Castellano

Andorra
Bolivia
Equatorial Guinea
Spain
Switzerland
Western Sahara

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Spanish: Castellano

A80537 ข่าวประเสริฐ
A19990 ข่าวประเสริฐ^
A17921 พระคำแห่งชีวิต
C80946 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า

5. Spanish: Cuba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20141
รหัสสำเนียงของ ROD: 20141
จำนวนประชากร: 14,000,000

พื้นที่ใช้ภาษา Spanish: Cuba

Cuba
Spain
United States of America

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Spanish: Cuba

A37652 Devotionals

6. Spanish: Equitaguinean

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22514
จำนวนประชากร: 1,000,000

พื้นที่ใช้ภาษา Spanish: Equitaguinean

Equatorial Guinea

7. Spanish: Latin America

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4557
รหัสสำเนียงของ ROD: 04557
จำนวนประชากร: 13,624,190

ชื่ออื่นสำหรับ Spanish: Latin America

Espanol America Latina
español America Latina
Latin America

พื้นที่ใช้ภาษา Spanish: Latin America

Argentina
Belize
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Puerto Rico
Spain
Switzerland
United States of America
Uruguay
Venezuela

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Spanish: Latin America

A74649 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A74650 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A74647 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A74648 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A74646 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A74645 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A74651 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A74644 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A80799 ชีวิตของพระคริสต์ 1-60
A80800 ชีวิตของพระคริสต์ 61-120
A80536 Buenas Nuevas de las Santas Escrituras [ข่าวประเสริฐ]
A64474 Conciendo Mas De Dios [Knowing More About God]
A37843 Devociones [Devotions]

8. Spanish: Mexico

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 52
รหัสสำเนียงของ ROD: 00052
จำนวนประชากร: 45,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Spanish: Mexico

Espanol
Español
Spanish: Campesino

พื้นที่ใช้ภาษา Spanish: Mexico

Anguilla
Aruba
Australia
Belgium
Canada
Cayman Islands
Finland
Germany
Honduras
Jamaica
Mexico
Netherlands Antilles
Norway
Sweden
Switzerland
United States of America
US Virgin Islands

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Spanish: Mexico

A10520 ข่าวประเสริฐ
A23380 พระคำแห่งชีวิต
A33900 ชีวิตของพระเยซู
A63957 Audiovisual Buenas Nuevas [ข่าวประเสริฐ]
C22830 DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004)
C22850 DIAGNOSTIC A: North B: South
C22831 DIAGNOSTIC A: ZAPO B: Otros 44a-51(2004)
A04081 พระคำแห่งชีวิต for Children
A38329 Mixtec Diagnostic
A38332 Norte/Sur Diagnostic
A38331 Otros Diagnostic
A38330 Zapotec Diagnostic

9. Spanish: Murcian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16883

ชื่ออื่นสำหรับ Spanish: Murcian

Murcian

พื้นที่ใช้ภาษา Spanish: Murcian

Spain

10. Spanish: Navarrese

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16884

ชื่ออื่นสำหรับ Spanish: Navarrese

Navarrese

พื้นที่ใช้ภาษา Spanish: Navarrese

Spain

People Groups who speak ภาษาสเปน

Afro-Argentine; Afro-Bolivian; Afro-Ecuadorian; Afro-Honduran; Afro-Paraguayan; Afro-Peruvian; Afro-Puerto Rican; Afro-Uruguayan; Americans, U.S. Spanish-Speaking; Amerindian, Detribalized; Anusim, Crypto-Jew; Argentinian White; Atacameno; Bare; Berber, Canary Islands; Betoye; Black African, general; Bolivian, Mestizo; Brazilian, Black; Canamomo; Canichana; Cayubaba; Charrua; Chiapaneco; Chibcha; Chicomuceltec; Chilean; Chinese, general; Chorotega; Chorti; Colombian, Mestizo; Colombian, White; Coloured; Comechingon; Costa Rican; Cuban; Cuban, Black; Cuban, Mulatto; Diaguita; Dominican Black; Dominicans; Dominican White; Dujo; Ecuadorian, Mestizo; Ecuadorian, White; Emok; Eurasian; Filipinos, Spanish-Speaking; Guanaca; Guatemalan, Mestizo; Guatemalan White; Gypsy, Spanish, Gitano; Han Chinese, Cantonese; Han Chinese, Mandarin; Honduran; Honduran White; Huarpe; Injerto, Asian / Peruvians; Jew, Spanish Speaking; Kankuamo; Kolla; Latin American; Latin American, general; Latin American, Mestizo; Lenca; Lule; Maimara; Mapoyo; Matagalpa; Mexican; Mexican Creole, Tirilone; Monimbo; Mulatto; Native Criollo, Mestizo; Nicaraguan, Mestizo; Nonuya; Omaguaca; Ona; Pampa; Panamanian; Paraujano; Part-Indian, Metis; Pasto, Quillasinga; Peruvian; Pijao, Coyaima; Pipil; Pisamira; Puerto Ricans, mixed; Puerto Ricans, White; Querandi; Rankulche; Salvadorians; Sanaviron; Senu, Zenu; Sipacapeno; South American, Mestizo; Spaniard; Spanish Creole, Pidgin; Subtiaba; Totoro; Tule; Uruguayan, Mestizo; Uruguayan, White; Venezualans; Warao; West Indian, general; Yamana; Yanacona, Mitamae; Zambo, Mulatto;