บอกเรื่องของพระเยซูในทุกภาษา

Soninke ['snk']

รหัสภาษา ISO:snk
ชื่อภาษา ISO:Soninke
จำนวนประชากร:2317000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Maraka: Touba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #2560

ชื่ออื่นสำหรับ Maraka: Touba

Soninkanxaane
Touba
Toubakai

พื้นที่ใช้ภาษา Maraka: Touba

Mali
Mauritania

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Maraka: Touba

C12281 Words of Life

กดรายการข้างบน เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง และการสั่งซื้อ.

2. Serecole

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #1837

ชื่ออื่นสำหรับ Serecole

Aswanik
Diawara
Gadyaga
Maraka
Marka
Saracole
Sarahole
Sarahuli
Sarakole
Sarakule
Sarawule
Serahuli
Silabe
Soninkanxaane
Soninke
Toubakai
Wakore
Walpre

พื้นที่ใช้ภาษา Serecole

Burkina Faso
Cote d'Ivoire
Gambia, The
Guinea
Guinea-Bissau
Mali
Mauritania
Senegal

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Serecole

C01680 Words of Life 1
C31760 Words of Life 2

กดรายการข้างบน เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง และการสั่งซื้อ.

3. Soninke: Azer

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #16836

จำนวนประชากร: 1067000

ชื่ออื่นสำหรับ Soninke: Azer

Adjer
Ajer
Aser
Azer
Masiin
Taghdansh

พื้นที่ใช้ภาษา Soninke: Azer

Cote d'Ivoire
Gambia, The
Guinea-Bissau
Mali
Mauritania
Senegal

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Soninke: Azer

C64190 Forgiveness Through Jesus Christ

กดรายการข้างบน เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง และการสั่งซื้อ.

4. Soninke: Gadyaga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #16837

จำนวนประชากร: 1067000

ชื่ออื่นสำหรับ Soninke: Gadyaga

Gadyaga
Soninkanxaane

พื้นที่ใช้ภาษา Soninke: Gadyaga

Mali
Senegal

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Soninke: Gadyaga

C38251 Good News
C38153 Good News

กดรายการข้างบน เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง และการสั่งซื้อ.

5. Soninke: Kinbakka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #16838

จำนวนประชากร: 1067000

ชื่ออื่นสำหรับ Soninke: Kinbakka

Kinbakka
Soninkanxaane

พื้นที่ใช้ภาษา Soninke: Kinbakka

Gambia, The
Mali
Mauritania

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Soninke: Kinbakka

C38151 Good News

กดรายการข้างบน เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง และการสั่งซื้อ.

6. Soninke: Xenqenna

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #16839

จำนวนประชากร: 1067000

ชื่ออื่นสำหรับ Soninke: Xenqenna

Kinxenna
Soninkanxaane
Xenqenna

พื้นที่ใช้ภาษา Soninke: Xenqenna

Gambia, The
Mali
Mauritania
Senegal

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Soninke: Xenqenna

C38152 Good News

กดรายการข้างบน เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง และการสั่งซื้อ.