Bau Bidayuh [sne]

ชื่อภาษา ISO: Bau Bidayuh
รหัสภาษา ISO: sne
จำนวนประชากร: 29,200

จีอาร์เอ็นมี 13 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Jagoi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4386
รหัสสำเนียงของ ROD: 04386

ชื่ออื่นสำหรับ Jagoi

Bau-Jagoi
Jaggoi
Sarawak Dayak
Sentah

พื้นที่ใช้ภาษา Jagoi

Indonesia
Malaysia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Jagoi

A75366 ข่าวประเสริฐ

2. Jagoi: Assem

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11065
จำนวนประชากร: 19,000

ชื่ออื่นสำหรับ Jagoi: Assem

Assem

พื้นที่ใช้ภาษา Jagoi: Assem

Malaysia

3. Jagoi: Dongay

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11066
จำนวนประชากร: 19,000

ชื่ออื่นสำหรับ Jagoi: Dongay

Dongay

พื้นที่ใช้ภาษา Jagoi: Dongay

Malaysia

4. Jagoi: Empawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11067
จำนวนประชากร: 19,000

ชื่ออื่นสำหรับ Jagoi: Empawa

Empawa

พื้นที่ใช้ภาษา Jagoi: Empawa

Malaysia

5. Jagoi: Grogo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11068
จำนวนประชากร: 19,000

ชื่ออื่นสำหรับ Jagoi: Grogo

Grogo
Grogoh

พื้นที่ใช้ภาษา Jagoi: Grogo

Malaysia

6. Jagoi: Gumbang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11069
จำนวนประชากร: 19,000

ชื่ออื่นสำหรับ Jagoi: Gumbang

Gumbang

พื้นที่ใช้ภาษา Jagoi: Gumbang

Malaysia

7. Jagoi: Krokong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11070
จำนวนประชากร: 19,000

ชื่ออื่นสำหรับ Jagoi: Krokong

Krokong

พื้นที่ใช้ภาษา Jagoi: Krokong

Malaysia

8. Jagoi: Serambau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11071
จำนวนประชากร: 19,000

ชื่ออื่นสำหรับ Jagoi: Serambau

Serambau
Serambo
Serambu

พื้นที่ใช้ภาษา Jagoi: Serambau

Malaysia

9. Jagoi: Singge

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11072
รหัสสำเนียงของ ROD: 11072
จำนวนประชากร: 19,000

ชื่ออื่นสำหรับ Jagoi: Singge

Bidayuh, Bau: Singgai
Bisingai
Singai
Singgai
Singgi
Singgie
Singhi

พื้นที่ใช้ภาษา Jagoi: Singge

Malaysia

10. Jagoi: Stenggang Jagoi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11073
จำนวนประชากร: 19,000

ชื่ออื่นสำหรับ Jagoi: Stenggang Jagoi

Stenggang Jagoi

พื้นที่ใช้ภาษา Jagoi: Stenggang Jagoi

Malaysia

11. Jagoi: Suti

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11074
จำนวนประชากร: 19,000

ชื่ออื่นสำหรับ Jagoi: Suti

Suti

พื้นที่ใช้ภาษา Jagoi: Suti

Malaysia

12. Jagoi: Taup

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11075
จำนวนประชากร: 19,000

ชื่ออื่นสำหรับ Jagoi: Taup

Tahup
Taup

พื้นที่ใช้ภาษา Jagoi: Taup

Malaysia

13. Jagoi: Tengoh

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11076
จำนวนประชากร: 19,000

ชื่ออื่นสำหรับ Jagoi: Tengoh

Tengoh

พื้นที่ใช้ภาษา Jagoi: Tengoh

Malaysia

People Groups who speak Bau Bidayuh

Dayak, Sarawak, Jagoi; Jagoi-Bisingai;