Salar [slr]

ชื่อภาษา ISO: Salar
รหัสภาษา ISO: slr
จำนวนประชากร: 70,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Salar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16204
จำนวนประชากร: 55,000

ชื่ออื่นสำหรับ Salar

Sala
撒拉語
撒拉语

พื้นที่ใช้ภาษา Salar

China

2. Salar: Jiezi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16205
รหัสสำเนียงของ ROD: 16205
จำนวนประชากร: 73,667

ชื่ออื่นสำหรับ Salar: Jiezi

Jiezi
Sala Jiezi

พื้นที่ใช้ภาษา Salar: Jiezi

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Salar: Jiezi

A64965 ข่าวประเสริฐ

3. Salar: Mengda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16206
รหัสสำเนียงของ ROD: 16206
จำนวนประชากร: 73,667

ชื่ออื่นสำหรับ Salar: Mengda

Mengda
Sala Mengda

พื้นที่ใช้ภาษา Salar: Mengda

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Salar: Mengda

A64964 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Salar

Salar;