Lamaholot [slp]

ชื่อภาษา ISO: Lamaholot
รหัสภาษา ISO: slp
จำนวนประชากร: 180,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lamaholot: West Lamaholot

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12722
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lamaholot: West Lamaholot

Muhang
Pukaunu
West Lamaholot

พื้นที่ใช้ภาษา Lamaholot: West Lamaholot

Indonesia

2. Lamaholot: West Solor

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12723
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lamaholot: West Solor

West Solor

พื้นที่ใช้ภาษา Lamaholot: West Solor

Indonesia

3. Lamholot

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5071

ชื่ออื่นสำหรับ Lamholot

Lamaholot
Solor
Solorese

พื้นที่ใช้ภาษา Lamholot

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lamholot

C84136 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Lamaholot

Lamaholot;