Skepi Creole Dutch [skw]

ชื่อภาษา ISO: Skepi Creole Dutch
รหัสภาษา ISO: skw

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Skepi Creole Dutch

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16783

พื้นที่ใช้ภาษา Skepi Creole Dutch

Guyana

2. Skepi Creole Dutch: Essequibo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16784

พื้นที่ใช้ภาษา Skepi Creole Dutch: Essequibo

Guyana