Sajau Basap [sjb]

ชื่อภาษา ISO: Sajau Basap
รหัสภาษา ISO: sjb
จำนวนประชากร: 6,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Sajau Basap

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16191
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sajau Basap

Sajau
Sujau

พื้นที่ใช้ภาษา Sajau Basap

Indonesia

2. Sajau Basap: Punan Basap

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16192
รหัสสำเนียงของ ROD: 16192
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sajau Basap: Punan Basap

Punan Basap

พื้นที่ใช้ภาษา Sajau Basap: Punan Basap

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sajau Basap: Punan Basap

A63787 ข่าวประเสริฐ

3. Sajau Basap: Punan Batu 2

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16193
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sajau Basap: Punan Batu 2

Punan Batu 2

พื้นที่ใช้ภาษา Sajau Basap: Punan Batu 2

Indonesia

4. Sajau Basap: Punan Sajau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16194
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sajau Basap: Punan Sajau

Punan Sajau

พื้นที่ใช้ภาษา Sajau Basap: Punan Sajau

Indonesia

People Groups who speak Sajau Basap

Sajau Basap;