Sursurunga [sgz]

ชื่อภาษา ISO: Sursurunga
รหัสภาษา ISO: sgz
จำนวนประชากร: 3,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Surkutus

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1472

ชื่ออื่นสำหรับ Surkutus

Namatanai

พื้นที่ใช้ภาษา Surkutus

Papua New Guinea

2. Sursurunga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 418

ชื่ออื่นสำหรับ Sursurunga

Namatanai
Sursurnga

พื้นที่ใช้ภาษา Sursurunga

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sursurunga

C12301 พระคำแห่งชีวิต
A17010 ข่าวประเสริฐ 1-20

People Groups who speak Sursurunga

Sursurunga;