Sentani [set]

ชื่อภาษา ISO: Sentani
รหัสภาษา ISO: set
จำนวนประชากร: 30,000

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Hedam Afauw

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1624
รหัสสำเนียงของ ROD: 01624

ชื่ออื่นสำหรับ Hedam Afauw

Sentani

พื้นที่ใช้ภาษา Hedam Afauw

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hedam Afauw

C16670 พระคำแห่งชีวิต

2. Nolobuna Afauw

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1625
รหัสสำเนียงของ ROD: 01625

ชื่ออื่นสำหรับ Nolobuna Afauw

Sentani
Sentani: Nolobuna Afauw

พื้นที่ใช้ภาษา Nolobuna Afauw

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nolobuna Afauw

C31240 พระคำแห่งชีวิต

3. Sentani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4238

ชื่ออื่นสำหรับ Sentani

Buyaka

พื้นที่ใช้ภาษา Sentani

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sentani

C75335 ข่าวประเสริฐ

4. Sentani: Central Sentani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16543
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sentani: Central Sentani

Central Sentani

พื้นที่ใช้ภาษา Sentani: Central Sentani

Indonesia

5. Sentani: East Sentani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16544
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sentani: East Sentani

East Sentani

พื้นที่ใช้ภาษา Sentani: East Sentani

Indonesia

6. Sentani: West Sentani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16545
รหัสสำเนียงของ ROD: 16545
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sentani: West Sentani

West Sentani

พื้นที่ใช้ภาษา Sentani: West Sentani

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sentani: West Sentani

A64948 ข่าวประเสริฐ

7. Wai Bu Apeu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1626
รหัสสำเนียงของ ROD: 01626

ชื่ออื่นสำหรับ Wai Bu Apeu

Sentani
Sentani: Wai Bu Apeu

พื้นที่ใช้ภาษา Wai Bu Apeu

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wai Bu Apeu

C31621 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Sentani

Sentani;