Sena [seh]

ชื่อภาษา ISO: Sena
รหัสภาษา ISO: seh
จำนวนประชากร: 1,340,000

จีอาร์เอ็นมี 10 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chisena-Chichewa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1143
รหัสสำเนียงของ ROD: 01143

ชื่ออื่นสำหรับ Chisena-Chichewa

Chichewa-Chisena
Chichewa-Sena
Chisena
Cinyanja-Sena
Cisena
Nyanja-Sena
Sena
Sena-Nyanja

พื้นที่ใช้ภาษา Chisena-Chichewa

Malawi
Mozambique
Zambia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chisena-Chichewa

C04570 พระคำแห่งชีวิต
A37590 เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2
C37591 เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2

2. Sena: Gombe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16482
จำนวนประชากร: 1,086,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sena: Gombe

Gombe

พื้นที่ใช้ภาษา Sena: Gombe

Mozambique

3. Sena: Gorongosa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16483
จำนวนประชากร: 1,086,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sena: Gorongosa

Gorongosa

พื้นที่ใช้ภาษา Sena: Gorongosa

Mozambique

4. Sena [Mozambique]

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20132
รหัสสำเนียงของ ROD: 20132
จำนวนประชากร: 1,086,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sena [Mozambique]

Chisena
Cisena
Sena
Sena Mozambique

พื้นที่ใช้ภาษา Sena [Mozambique]

Malawi
Mozambique

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sena [Mozambique]

A61008 ข่าวประเสริฐ
A82393 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A62491 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A82394 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A82392 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A82399 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A61002 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A82391 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A61001 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A61009 ชีวิตของพระคริสต์ 1-32
A61010 ชีวิตของพระคริสต์ 33-60
A61011 ชีวิตของพระคริสต์ 61-96
A61012 ชีวิตของพระคริสต์ 97-120

5. Sena: Podzo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16484
รหัสสำเนียงของ ROD: 16484
จำนวนประชากร: 1,086,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sena: Podzo

Chipodzo
Cipodzo
Phodzo
Podzo
Puthsu
Shiputhsu

พื้นที่ใช้ภาษา Sena: Podzo

Mozambique

6. Sena: Rue

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16485
จำนวนประชากร: 1,086,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sena: Rue

Chirue
Rue

พื้นที่ใช้ภาษา Sena: Rue

Mozambique

7. Sena: Sangwe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16486
จำนวนประชากร: 1,086,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sena: Sangwe

Sangwe

พื้นที่ใช้ภาษา Sena: Sangwe

Mozambique

8. Sena: Sena Bangwe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16487
จำนวนประชากร: 1,086,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sena: Sena Bangwe

Bangwe
Sena: Bangwe
South Sena

พื้นที่ใช้ภาษา Sena: Sena Bangwe

Mozambique

9. Sena: Sena-care

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16489
จำนวนประชากร: 1,086,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sena: Sena-care

Sena-care

พื้นที่ใช้ภาษา Sena: Sena-care

Mozambique

10. Sena: Sena Central

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16488
จำนวนประชากร: 1,086,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sena: Sena Central

Sena Central

พื้นที่ใช้ภาษา Sena: Sena Central

Mozambique

People Groups who speak Sena

Sena;