Sarudu [sdu]

ชื่อภาษา ISO: Sarudu
รหัสภาษา ISO: sdu
จำนวนประชากร: 4,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Sarudu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16360
จำนวนประชากร: 4,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sarudu

Doda'

พื้นที่ใช้ภาษา Sarudu

Indonesia

2. Sarudu: Kulu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16361
จำนวนประชากร: 4,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sarudu: Kulu

Kulu
Lariang

พื้นที่ใช้ภาษา Sarudu: Kulu

Indonesia

3. Sarudu: Nunu'

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16362
จำนวนประชากร: 4,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sarudu: Nunu'

Nunu'

พื้นที่ใช้ภาษา Sarudu: Nunu'

Indonesia

People Groups who speak Sarudu

Sarudu;