Sened [sds]

ชื่อภาษา ISO: Sened
รหัสภาษา ISO: sds

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Sened

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16492

พื้นที่ใช้ภาษา Sened

Tunisia

2. Sened: Tmagourt

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16493
จำนวนประชากร: 2,000

พื้นที่ใช้ภาษา Sened: Tmagourt

Tunisia