Toraja-Sa'dan [sda]

ชื่อภาษา ISO: Toraja-Sa'dan
รหัสภาษา ISO: sda
จำนวนประชากร: 750,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Toraja

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 711
รหัสสำเนียงของ ROD: 00711

ชื่ออื่นสำหรับ Toraja

Ta'e
Toradja
Toraja-Sa'dan

พื้นที่ใช้ภาษา Toraja

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Toraja

C19731 ข่าวประเสริฐ
C04891 พระคำแห่งชีวิต 1
A37580 เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2
A37581 เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2
C11870 พระคำแห่งชีวิต 2 w/ INDONESIAN เพลง

2. Toraja-Palopo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6363
รหัสสำเนียงของ ROD: 06363

ชื่ออื่นสำหรับ Toraja-Palopo

Toraja-Sa'dan: Palopo

พื้นที่ใช้ภาษา Toraja-Palopo

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Toraja-Palopo

C32790 คำพยาน

3. Toraja-Sadan: Makale

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17599
จำนวนประชากร: 500,000

ชื่ออื่นสำหรับ Toraja-Sadan: Makale

Makale
Tallulembangna

พื้นที่ใช้ภาษา Toraja-Sadan: Makale

Indonesia

4. Toraja-Sadan: Rantepao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17600
จำนวนประชากร: 500,000

ชื่ออื่นสำหรับ Toraja-Sadan: Rantepao

Kesu'
Rantepao

พื้นที่ใช้ภาษา Toraja-Sadan: Rantepao

Indonesia

5. Toraja-Sadan: Toraja Barat

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17601
จำนวนประชากร: 500,000

ชื่ออื่นสำหรับ Toraja-Sadan: Toraja Barat

Mappa-Pana
Toraja Barat
West Toraja

พื้นที่ใช้ภาษา Toraja-Sadan: Toraja Barat

Indonesia

People Groups who speak Toraja-Sa'dan

Toraja-Sa'dan;