Sakachep [sch]

ชื่อภาษา ISO: Sakachep
รหัสภาษา ISO: sch
จำนวนประชากร: 29,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Sakachep

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6173
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sakachep

सकाचेप

พื้นที่ใช้ภาษา Sakachep

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sakachep

C30190 พระคำแห่งชีวิต

2. Sakachep: Khelma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8764
รหัสสำเนียงของ ROD: 08764
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sakachep: Khelma

Chin, Falam: Khelma
Khelma

พื้นที่ใช้ภาษา Sakachep: Khelma

Bangladesh
India
Myanmar

3. Sakachep: Thangkachep

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8759
รหัสสำเนียงของ ROD: 08759
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sakachep: Thangkachep

Chin, Falam
Sankechep
Thangkachep

พื้นที่ใช้ภาษา Sakachep: Thangkachep

Bangladesh
India
Myanmar