Saliba [sbe]

ชื่อภาษา ISO: Saliba
รหัสภาษา ISO: sbe
จำนวนประชากร: 2,500

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Saliba: Logea

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20033
รหัสสำเนียงของ ROD: 20033

ชื่ออื่นสำหรับ Saliba: Logea

Logea
Logeya

พื้นที่ใช้ภาษา Saliba: Logea

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Saliba: Logea

A62768 เพลง
A62643 ข่าวประเสริฐ
A62761 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A62759 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A62762 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A62763 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A62760 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A62823 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A62821 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A62822 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Saliba [PNG]

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19241
รหัสสำเนียงของ ROD: 19241

พื้นที่ใช้ภาษา Saliba [PNG]

Papua New Guinea

People Groups who speak Saliba

Saliba;