Sasak [sas]

ชื่อภาษา ISO: Sasak
รหัสภาษา ISO: sas
จำนวนประชากร: 2,890,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Meriak-meriku

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16366
รหัสสำเนียงของ ROD: 16366
จำนวนประชากร: 2,100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Meriak-meriku

Central South Sasak
Mriak-mriku
Sasak: Mriak-mriku

พื้นที่ใช้ภาษา Meriak-meriku

Indonesia

2. Sasak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 700

ชื่ออื่นสำหรับ Sasak

Bahasa Sasak
Lombok
Sasaque
萨萨克语
薩薩克語

พื้นที่ใช้ภาษา Sasak

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sasak

C80230 ข่าวประเสริฐ
C09021 พระคำแห่งชีวิต

3. Sasak: Kuto-kute

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16364
รหัสสำเนียงของ ROD: 16364
จำนวนประชากร: 2,100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sasak: Kuto-kute

Kuto-kute
North Sasak

พื้นที่ใช้ภาษา Sasak: Kuto-kute

Indonesia

4. Sasak: Meno-mene

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16365
รหัสสำเนียงของ ROD: 16365
จำนวนประชากร: 2,100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sasak: Meno-mene

Central Sasak
Meno-mene

พื้นที่ใช้ภาษา Sasak: Meno-mene

Indonesia

5. Sasak: Ngeno-ngene

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16367
รหัสสำเนียงของ ROD: 16367
จำนวนประชากร: 2,100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sasak: Ngeno-ngene

Central East Sasak
Central West Sasak
Ngeno-ngene

พื้นที่ใช้ภาษา Sasak: Ngeno-ngene

Indonesia

6. Sasak: Ngeto-ngete

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16368
รหัสสำเนียงของ ROD: 16368
จำนวนประชากร: 2,100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Sasak: Ngeto-ngete

Ngeto-ngete
Northeast Sasak

พื้นที่ใช้ภาษา Sasak: Ngeto-ngete

Indonesia

People Groups who speak Sasak

Sasak;