ภาษารัสเซีย (Russian) [rus]

ชื่อภาษา ISO: ภาษารัสเซีย (Russian)
รหัสภาษา ISO: rus
จำนวนประชากร: 161,727,650

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. ภาษารัสเซีย

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 49
จำนวนประชากร: 165,551,368
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 99

ชื่ออื่นสำหรับ ภาษารัสเซีย

Bahasa Rusia
Eluosi
Olossu
Ruski
Ruskie
Ruso
Russ
Russe
Russian
Russisch
Russit
Russki
Russo
Tiếng Nga
الروسية
زبان روسی
Русский
रूसी
ரஷியன்
俄罗斯
俄羅斯
俄語
俄语

พื้นที่ใช้ภาษา ภาษารัสเซีย

Armenia
Azerbaijan
Belarus
Bulgaria
Canada
China
Croatia
Czech Republic
Estonia
Finland
Georgia
Germany
Greece
Israel
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Latvia
Lithuania
Moldova
Mongolia
Mozambique
Norway
Poland
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Svalbard
Tajikistan
Turkmenistan
Ukraine
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
Yugoslavia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ภาษารัสเซีย

A28470 คำพยาน
A22741 ข่าวประเสริฐ
A21091 พระคำแห่งชีวิต
A31340 ชีวิตของพระเยซู
A80102 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A80100 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A80104 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A80105 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A80101 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A80107 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A80103 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A80106 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A64791 ชีวิตของพระคริสต์ (1-60)
A64792 ชีวิตของพระคริสต์ (61-120)
A37956 The Biblical View
A74712 Hymns
A63928 Miracles in Russia 1
A63929 Miracles in Russia 2
A65633 У Бога есть План для Тебя [God Has A Plan For You]

2. Russian: Central Asia

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4701
รหัสสำเนียงของ ROD: 04701
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 80

ชื่ออื่นสำหรับ Russian: Central Asia

Central Asia

พื้นที่ใช้ภาษา Russian: Central Asia

Kazakhstan
Russia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Russian: Central Asia

A32580 Как познать Бога [How To Know God]

3. Russian: Doukhobour Russian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16116

ชื่ออื่นสำหรับ Russian: Doukhobour Russian

Doukhobour Russian

พื้นที่ใช้ภาษา Russian: Doukhobour Russian

Canada
Russia

4. Russian: North Russian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16117

ชื่ออื่นสำหรับ Russian: North Russian

North Russian

พื้นที่ใช้ภาษา Russian: North Russian

Russia

5. Russian: Siberia

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20148
รหัสสำเนียงของ ROD: 20148
จำนวนประชากร: 29,000,000

พื้นที่ใช้ภาษา Russian: Siberia

Russia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Russian: Siberia

A64276 ข่าวประเสริฐ
A37771 Shaman's Story (Buryatia)
A37770 The Way of Salvation

6. Russian: South Russian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16118

ชื่ออื่นสำหรับ Russian: South Russian

South Russian

พื้นที่ใช้ภาษา Russian: South Russian

Russia

People Groups who speak ภาษารัสเซีย

Chelkans; Gypsy, Ruska Roma; Han Chinese, Mandarin; Jew, Russian Speaking; Jews, Mountain; Kereks; Kumandins; Mingrelian; Russian; Tubalars; Turk, Meskhetian;