Waima [rro]

ชื่อภาษา ISO: Waima
รหัสภาษา ISO: rro
จำนวนประชากร: 15,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Waima: Bereina

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16085
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Waima: Bereina

Bereina

พื้นที่ใช้ภาษา Waima: Bereina

Papua New Guinea

2. Waima: Roro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 652

ชื่ออื่นสำหรับ Waima: Roro

Delena
Roro

พื้นที่ใช้ภาษา Waima: Roro

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Waima: Roro

C07901 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Waima

Roro, Bereina; Waima;