Rotokas [roo]

ชื่อภาษา ISO: Rotokas
รหัสภาษา ISO: roo
จำนวนประชากร: 4,320

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Rotokas

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3590

ชื่ออื่นสำหรับ Rotokas

罗托卡特语
羅托卡特語

พื้นที่ใช้ภาษา Rotokas

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Rotokas

A19991 ข่าวประเสริฐ
A13620 พระคำแห่งชีวิต w/ TOK PISIN

2. Rotokas: Aita

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4319
รหัสสำเนียงของ ROD: 04319

ชื่ออื่นสำหรับ Rotokas: Aita

Aita
Aita: Pamplona

พื้นที่ใช้ภาษา Rotokas: Aita

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Rotokas: Aita

C63404 เพลง
A70070 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A63589 AITA เพลง

3. Rotokas: Atsilima

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16097
จำนวนประชากร: 4,320

ชื่ออื่นสำหรับ Rotokas: Atsilima

Atsilima

พื้นที่ใช้ภาษา Rotokas: Atsilima

Papua New Guinea

4. Rotokas: Pipipaia

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16098
จำนวนประชากร: 4,320

ชื่ออื่นสำหรับ Rotokas: Pipipaia

Pipipaia

พื้นที่ใช้ภาษา Rotokas: Pipipaia

Papua New Guinea

People Groups who speak Rotokas

Rotokas;