Southern Roglai [rgs]

ชื่อภาษา ISO: Southern Roglai
รหัสภาษา ISO: rgs
จำนวนประชากร: 41,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Roglai, Southern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1927

ชื่ออื่นสำหรับ Roglai, Southern

Addlai
Adlai
Raglai
Raglai: Southern
Southern

พื้นที่ใช้ภาษา Roglai, Southern

Vietnam

2. Roglai, Southern: Rai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15992
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Roglai, Southern: Rai

Rai

พื้นที่ใช้ภาษา Roglai, Southern: Rai

Vietnam

People Groups who speak Southern Roglai

Roglai, Southern;