Rejang Kayan [ree]

ชื่อภาษา ISO: Rejang Kayan
รหัสภาษา ISO: ree
จำนวนประชากร: 3,030

จีอาร์เอ็นมี 10 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kayan, Rejang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11733
จำนวนประชากร: 3,030

ชื่ออื่นสำหรับ Kayan, Rejang

Rejang Kajan

พื้นที่ใช้ภาษา Kayan, Rejang

Malaysia

2. Kayan, Rejang: Lemena

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11734
จำนวนประชากร: 3,030

ชื่ออื่นสำหรับ Kayan, Rejang: Lemena

Lemena

พื้นที่ใช้ภาษา Kayan, Rejang: Lemena

Malaysia

3. Kayan, Rejang: Lisum

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11735
จำนวนประชากร: 3,030

ชื่ออื่นสำหรับ Kayan, Rejang: Lisum

Lisum

พื้นที่ใช้ภาษา Kayan, Rejang: Lisum

Malaysia

4. Kayan, Rejang: Long Badan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11736
จำนวนประชากร: 3,030

ชื่ออื่นสำหรับ Kayan, Rejang: Long Badan

Long Badan

พื้นที่ใช้ภาษา Kayan, Rejang: Long Badan

Malaysia

5. Kayan, Rejang: Long Geng

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11737
จำนวนประชากร: 3,030

ชื่ออื่นสำหรับ Kayan, Rejang: Long Geng

Long Geng

พื้นที่ใช้ภาษา Kayan, Rejang: Long Geng

Malaysia

6. Kayan, Rejang: Long Kehobo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11738
จำนวนประชากร: 3,030

ชื่ออื่นสำหรับ Kayan, Rejang: Long Kehobo

Long Kehobo
Uma Poh

พื้นที่ใช้ภาษา Kayan, Rejang: Long Kehobo

Malaysia

7. Kayan, Rejang: Long Murun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11739
จำนวนประชากร: 3,030

ชื่ออื่นสำหรับ Kayan, Rejang: Long Murun

Long Murun

พื้นที่ใช้ภาษา Kayan, Rejang: Long Murun

Malaysia

8. Kayan, Rejang: Ma'aging

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11740
จำนวนประชากร: 3,030

ชื่ออื่นสำหรับ Kayan, Rejang: Ma'aging

Ma'aging

พื้นที่ใช้ภาษา Kayan, Rejang: Ma'aging

Malaysia

9. Kayan, Rejang: Uma Daro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11741
จำนวนประชากร: 3,030

ชื่ออื่นสำหรับ Kayan, Rejang: Uma Daro

Uma Daro

พื้นที่ใช้ภาษา Kayan, Rejang: Uma Daro

Malaysia

10. Kayan, Rejang: Uma Juman

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11742
จำนวนประชากร: 3,030

ชื่ออื่นสำหรับ Kayan, Rejang: Uma Juman

Uma Juman

พื้นที่ใช้ภาษา Kayan, Rejang: Uma Juman

Malaysia

People Groups who speak Rejang Kayan

Rejang Kayan;