Canela [ram]

ชื่อภาษา ISO: Canela
รหัสภาษา ISO: ram
จำนวนประชากร: 2,500

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Canela: Apâniekra

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8630
รหัสสำเนียงของ ROD: 08630
จำนวนประชากร: 1,420

ชื่ออื่นสำหรับ Canela: Apâniekra

Apanhecra
Apaniekra
Apâniekra
Canela: Apaniekra
Canela: Apanjekra

พื้นที่ใช้ภาษา Canela: Apâniekra

Brazil

2. Canela: Ramkokamekra

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2233
รหัสสำเนียงของ ROD: 02233

ชื่ออื่นสำหรับ Canela: Ramkokamekra

Ramkokamekra

พื้นที่ใช้ภาษา Canela: Ramkokamekra

Brazil

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Canela: Ramkokamekra

A06480 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Canela

Canela;