Rabha [rah]

ชื่อภาษา ISO: Rabha
รหัสภาษา ISO: rah
จำนวนประชากร: 165,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Rabha

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 797

ชื่ออื่นสำหรับ Rabha

Koch
Rabha: Koch
Rava
राभा

พื้นที่ใช้ภาษา Rabha

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Rabha

C62128 ข่าวประเสริฐ
C06021 พระคำแห่งชีวิต

2. Rabha: Maitaria

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15906
รหัสสำเนียงของ ROD: 15906
จำนวนประชากร: 31,000

พื้นที่ใช้ภาษา Rabha: Maitaria

India

3. Rabha: Rangdania

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15907
รหัสสำเนียงของ ROD: 15907
จำนวนประชากร: 31,000

พื้นที่ใช้ภาษา Rabha: Rangdania

India

People Groups who speak Rabha

Rabha;