Arequipa-La Unión Quechua [qxu]

ชื่อภาษา ISO: Arequipa-La Unión Quechua
รหัสภาษา ISO: qxu
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Quechua
จำนวนประชากร: 18,600

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Quechua, Arequipa: La Union

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15843
จำนวนประชากร: 900,000

ชื่ออื่นสำหรับ Quechua, Arequipa: La Union

La Union

พื้นที่ใช้ภาษา Quechua, Arequipa: La Union

Peru

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Quechua, Arequipa: La Union

C35081 พระคำแห่งชีวิต
C35100 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C35090 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C35101 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
C35110 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C35091 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C35121 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C35111 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C35120 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Quechua, Arequipa-La Union: Antabamba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15844
จำนวนประชากร: 18,000

พื้นที่ใช้ภาษา Quechua, Arequipa-La Union: Antabamba

Peru

3. Quechua, Arequipa-La Union: Cotahuasi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15845
จำนวนประชากร: 18,000

พื้นที่ใช้ภาษา Quechua, Arequipa-La Union: Cotahuasi

Peru

4. Quechua, Arequipa-La Union: Highland Arequipa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15846
จำนวนประชากร: 18,000

พื้นที่ใช้ภาษา Quechua, Arequipa-La Union: Highland Arequipa

Peru

5. Quechua, Arequipa-La Union: Northern Arequipa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15847
จำนวนประชากร: 18,000

พื้นที่ใช้ภาษา Quechua, Arequipa-La Union: Northern Arequipa

Peru

People Groups who speak Arequipa-La Unión Quechua

Quechua, Arequipa;