Kaulong [pss]

ชื่อภาษา ISO: Kaulong
รหัสภาษา ISO: pss
จำนวนประชากร: 4,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kaulong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2785

ชื่ออื่นสำหรับ Kaulong

Kowlong
Pasismanua

พื้นที่ใช้ภาษา Kaulong

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kaulong

C11961 พระคำแห่งชีวิต

2. Kaulong: East Inland Kaulong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11705
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kaulong: East Inland Kaulong

East Inland Kaulong

พื้นที่ใช้ภาษา Kaulong: East Inland Kaulong

Papua New Guinea

People Groups who speak Kaulong

Pasismanua;