Portuguese Sign Language [psr]

ชื่อภาษา ISO: Portuguese Sign Language
รหัสภาษา ISO: psr
จำนวนประชากร: 52,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Portuguese Sign Language

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19221

พื้นที่ใช้ภาษา Portuguese Sign Language

Portugal

2. Portuguese Sign Language: Lisbon

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20625

พื้นที่ใช้ภาษา Portuguese Sign Language: Lisbon

Portugal

3. Portuguese Sign Language: Oporto

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20626

พื้นที่ใช้ภาษา Portuguese Sign Language: Oporto

Portugal

People Groups who speak Portuguese Sign Language

Deaf;