Central Malay [pse]

ชื่อภาษา ISO: Central Malay
รหัสภาษา ISO: pse
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Malay (Malay (macrolanguage))
จำนวนประชากร: 1,590,000

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Central Malay: Ogan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15233
รหัสสำเนียงของ ROD: 15233
จำนวนประชากร: 300,000

ชื่ออื่นสำหรับ Central Malay: Ogan

Ogan

พื้นที่ใช้ภาษา Central Malay: Ogan

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Central Malay: Ogan

A62484 ข่าวประเสริฐ

2. Lintang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12976
รหัสสำเนียงของ ROD: 12976
จำนวนประชากร: 70,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lintang

Malay, Central: Lintang

พื้นที่ใช้ภาษา Lintang

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lintang

A62482 ข่าวประเสริฐ

3. Malay, Central

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7971
จำนวนประชากร: 55,000

ชื่ออื่นสำหรับ Malay, Central

Bencoolen
Bengkulu
Benkulan

พื้นที่ใช้ภาษา Malay, Central

Indonesia

4. Malay, Central: Enim

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9634
จำนวนประชากร: 70,000

ชื่ออื่นสำหรับ Malay, Central: Enim

Central Malay: Enim
Enim

พื้นที่ใช้ภาษา Malay, Central: Enim

Indonesia

5. Malay, Central: Pasemah

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1181
รหัสสำเนียงของ ROD: 01181
จำนวนประชากร: 300,000

ชื่ออื่นสำหรับ Malay, Central: Pasemah

Besemah
Pasemah

พื้นที่ใช้ภาษา Malay, Central: Pasemah

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Malay, Central: Pasemah

C84089 ข่าวประเสริฐ
C09670 พระคำแห่งชีวิต
C84175 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C84173 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C84176 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A84177 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C84174 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C84172 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A84178 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A84179 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

6. Malay, Central: Semenda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5070
รหัสสำเนียงของ ROD: 05070

ชื่ออื่นสำหรับ Malay, Central: Semenda

Semenda
Semendo

พื้นที่ใช้ภาษา Malay, Central: Semenda

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Malay, Central: Semenda

A62663 ข่าวประเสริฐ

7. Malay, Central: Serewai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3807
รหัสสำเนียงของ ROD: 03807

ชื่ออื่นสำหรับ Malay, Central: Serewai

Serawai
Serawaj
Serawi

พื้นที่ใช้ภาษา Malay, Central: Serewai

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Malay, Central: Serewai

C21121 ข่าวประเสริฐ
A80962 ข่าวประเสริฐ
C84185 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C84186 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C84180 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
C84181 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C84187 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C84184 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C84182 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C84183 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
C75258 พระคำแห่งชีวิต 1
C75257 Follow Up Messages

8. Serawai: Manak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20054
รหัสสำเนียงของ ROD: 20054
จำนวนประชากร: 400,000

พื้นที่ใช้ภาษา Serawai: Manak

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Serawai: Manak

A62487 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Central Malay

Bengkulu; Besemah; Enim; Kikim; Lintang; Ogan; Pasemah; Pegagan; Rambang; Semendo; Serawai;