Folopa [ppo]

ชื่อภาษา ISO: Folopa
รหัสภาษา ISO: ppo
จำนวนประชากร: 3,000

จีอาร์เอ็นมี 15 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Folopa: Aurei

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9840
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Folopa: Aurei

Aurei

พื้นที่ใช้ภาษา Folopa: Aurei

Papua New Guinea

2. Folopa: Bara

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9841
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Folopa: Bara

Bara
Harahu
Harahui

พื้นที่ใช้ภาษา Folopa: Bara

Papua New Guinea

3. Folopa: Boro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9842
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Folopa: Boro

Boro

พื้นที่ใช้ภาษา Folopa: Boro

Papua New Guinea

4. Folopa: Keba-wopasali

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9843
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Folopa: Keba-wopasali

Keba-wopasali

พื้นที่ใช้ภาษา Folopa: Keba-wopasali

Papua New Guinea

5. Folopa: Kewah

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9844
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Folopa: Kewah

Kewah

พื้นที่ใช้ภาษา Folopa: Kewah

Papua New Guinea

6. Folopa: Pupitau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9845
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Folopa: Pupitau

Pupitau

พื้นที่ใช้ภาษา Folopa: Pupitau

Papua New Guinea

7. Folopa: Ro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9846
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Folopa: Ro

Keai
Ro
Worugl

พื้นที่ใช้ภาษา Folopa: Ro

Papua New Guinea

8. Folopa: Sesa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9847
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Folopa: Sesa

Ibukairu
Mamisa
Sesa
Songu

พื้นที่ใช้ภาษา Folopa: Sesa

Papua New Guinea

9. Folopa: Siligi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9848
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Folopa: Siligi

Siligi

พื้นที่ใช้ภาษา Folopa: Siligi

Papua New Guinea

10. Folopa: Sopese

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9849
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Folopa: Sopese

Sopese

พื้นที่ใช้ภาษา Folopa: Sopese

Papua New Guinea

11. Folopa: Suri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1471
รหัสสำเนียงของ ROD: 01471

ชื่ออื่นสำหรับ Folopa: Suri

Sure
Suri

พื้นที่ใช้ภาษา Folopa: Suri

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Folopa: Suri

C22241 พระคำแห่งชีวิต

12. Folopa: Tebera

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9850
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Folopa: Tebera

Tebera

พื้นที่ใช้ภาษา Folopa: Tebera

Papua New Guinea

13. Folopa: Waraga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9851
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Folopa: Waraga

Waraga

พื้นที่ใช้ภาษา Folopa: Waraga

Papua New Guinea

14. Peteka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1218
รหัสสำเนียงของ ROD: 01218

ชื่ออื่นสำหรับ Peteka

Folopa: Peteka
Foraba
Podoba
Podopa
Polopa

พื้นที่ใช้ภาษา Peteka

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Peteka

C04811 พระคำแห่งชีวิต

15. Polopa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3101
รหัสสำเนียงของ ROD: 03101

ชื่ออื่นสำหรับ Polopa

Folopa

พื้นที่ใช้ภาษา Polopa

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Polopa

A06961 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Folopa

Podopa;