Jiongnai Bunu [pnu]

ชื่อภาษา ISO: Jiongnai Bunu
รหัสภาษา ISO: pnu
จำนวนประชากร: 1,180

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bunu, Jiongnai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8505
จำนวนประชากร: 1,116

ชื่ออื่นสำหรับ Bunu, Jiongnai

Hualan Yao
Jiongnai
Jiongnaihua
Kiong Nai
Punu
Qiungnai

พื้นที่ใช้ภาษา Bunu, Jiongnai

China

2. Yao: Sanzi Jinxiuluoxiang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6284
รหัสสำเนียงของ ROD: 06284
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 50

ชื่ออื่นสำหรับ Yao: Sanzi Jinxiuluoxiang

Sanzi Jinxiuluoxiang
Sanzi Yao
山子瑤:金秀羅香
山子瑶:金秀罗香

พื้นที่ใช้ภาษา Yao: Sanzi Jinxiuluoxiang

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yao: Sanzi Jinxiuluoxiang

A30761 Becoming a Friend of God

People Groups who speak Jiongnai Bunu

Kiong Nai;