Pancana [pnp]

ชื่อภาษา ISO: Pancana
รหัสภาษา ISO: pnp
จำนวนประชากร: 7,400

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Pancana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15462
จำนวนประชากร: 15,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pancana

Pantjana

พื้นที่ใช้ภาษา Pancana

Indonesia

2. Pancana: Kalende

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15463
จำนวนประชากร: 15,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pancana: Kalende

Kalende
Lawele

พื้นที่ใช้ภาษา Pancana: Kalende

Indonesia

3. Pancana: Kapontori

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15464
จำนวนประชากร: 15,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pancana: Kapontori

Kapontori

พื้นที่ใช้ภาษา Pancana: Kapontori

Indonesia

4. Pancana: Labuandiri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15465
จำนวนประชากร: 15,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pancana: Labuandiri

Labuandiri

พื้นที่ใช้ภาษา Pancana: Labuandiri

Indonesia

People Groups who speak Pancana

Pancana;