Pongu [png]

ชื่อภาษา ISO: Pongu
รหัสภาษา ISO: png
จำนวนประชากร: 30,000

จีอาร์เอ็นมี 10 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Pangu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2059
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 15

ชื่ออื่นสำหรับ Pangu

Arringeu
Pongo
Pongu
Tarya

พื้นที่ใช้ภาษา Pangu

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pangu

C14620 พระคำแห่งชีวิต

2. Pongu: Akwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15734
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pongu: Akwa

Akwa

พื้นที่ใช้ภาษา Pongu: Akwa

Nigeria

3. Pongu: Asebi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15735
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pongu: Asebi

Asebi

พื้นที่ใช้ภาษา Pongu: Asebi

Nigeria

4. Pongu: Awege

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15736
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pongu: Awege

Awege

พื้นที่ใช้ภาษา Pongu: Awege

Nigeria

5. Pongu: Azhiga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15737
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pongu: Azhiga

Azhiga

พื้นที่ใช้ภาษา Pongu: Azhiga

Nigeria

6. Pongu: Cagere

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15738
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pongu: Cagere

Cagere

พื้นที่ใช้ภาษา Pongu: Cagere

Nigeria

7. Pongu: Camajere

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15739
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pongu: Camajere

Camajere

พื้นที่ใช้ภาษา Pongu: Camajere

Nigeria

8. Pongu: Cansu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15740
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pongu: Cansu

Cansu

พื้นที่ใช้ภาษา Pongu: Cansu

Nigeria

9. Pongu: Caundu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15741
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pongu: Caundu

Caundu

พื้นที่ใช้ภาษา Pongu: Caundu

Nigeria

10. Pongu: Ubwebwe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15742
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pongu: Ubwebwe

Ubwebwe

พื้นที่ใช้ภาษา Pongu: Ubwebwe

Nigeria

People Groups who speak Pongu

Pongu;