Punan Bah-Biau [pna]

ชื่อภาษา ISO: Punan Bah-Biau
รหัสภาษา ISO: pna
จำนวนประชากร: 450

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Punan Bah-Biau: Punan Bah

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15795
จำนวนประชากร: 450

ชื่ออื่นสำหรับ Punan Bah-Biau: Punan Bah

Punan Ba
Punan Bah

พื้นที่ใช้ภาษา Punan Bah-Biau: Punan Bah

Malaysia

2. Punan Bah-Biau: Punan Biau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15796
จำนวนประชากร: 450

ชื่ออื่นสำหรับ Punan Bah-Biau: Punan Biau

Punan Biau

พื้นที่ใช้ภาษา Punan Bah-Biau: Punan Biau

Malaysia

People Groups who speak Punan Bah-Biau

Punan Bah-Biau;