Maleng [pkt]

ชื่อภาษา ISO: Maleng
รหัสภาษา ISO: pkt
จำนวนประชากร: 700

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Maleng: Hareme

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13489
จำนวนประชากร: 100

ชื่ออื่นสำหรับ Maleng: Hareme

Hareme

พื้นที่ใช้ภาษา Maleng: Hareme

Cameroon
Laos

2. Maleng: Kha Pakatan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2016
จำนวนประชากร: 100

ชื่ออื่นสำหรับ Maleng: Kha Pakatan

Kha: Pakatan
Kha Phun Sung
Kha Tong Luang
Malang
Malieng
Pakatan

พื้นที่ใช้ภาษา Maleng: Kha Pakatan

Laos

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Maleng: Kha Pakatan

C18711 พระคำแห่งชีวิต

3. Maleng: Kha Phong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13490
จำนวนประชากร: 100

ชื่ออื่นสำหรับ Maleng: Kha Phong

Kha Nam Om
Kha Phong
Maleng Bro
Maleng Kari

พื้นที่ใช้ภาษา Maleng: Kha Phong

Laos
Vietnam

4. Maleng: Malang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13491
จำนวนประชากร: 100

ชื่ออื่นสำหรับ Maleng: Malang

Malang
Maleng

พื้นที่ใช้ภาษา Maleng: Malang

Laos

5. Maleng: Malieng

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13492
จำนวนประชากร: 100

ชื่ออื่นสำหรับ Maleng: Malieng

Malieng
Pa Leng

พื้นที่ใช้ภาษา Maleng: Malieng

Laos
Vietnam

People Groups who speak Maleng

Maleng;