Pökoot [pko]

ชื่อภาษา ISO: Pökoot
รหัสภาษา ISO: pko
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Kalenjin
จำนวนประชากร: 703,400

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Pokot: East

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4054
รหัสสำเนียงของ ROD: 04054

ชื่ออื่นสำหรับ Pokot: East

East Pokot
Pakot
Pokoot
Pokoot: East Pokot
Suk
Sukku

พื้นที่ใช้ภาษา Pokot: East

Kenya
Uganda

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pokot: East

C82784 เพลง
C21261 ข่าวประเสริฐ
C74625 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C74626 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C74620 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
C74621 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C74627 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C74624 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C74622 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C74623 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
C24371 พระคำแห่งชีวิต 1
C24380 พระคำแห่งชีวิต 2
C24381 พระคำแห่งชีวิต 3
C24390 พระคำแห่งชีวิต 4
C24391 พระคำแห่งชีวิต 5

2. Pokot: West

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 748
รหัสสำเนียงของ ROD: 00748
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 15

ชื่ออื่นสำหรับ Pokot: West

Kalenjin
Pokoot
Pokoot: West Pokot
Pokot
Suk
Sukku
West Pokot

พื้นที่ใช้ภาษา Pokot: West

Kenya
Uganda

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pokot: West

A02100 พระคำแห่งชีวิต 1
A02101 พระคำแห่งชีวิต 2
C16780 พระคำแห่งชีวิต 3
C16781 พระคำแห่งชีวิต 4

People Groups who speak Pökoot

Kalenjin, Pokot;