Pak-Tong [pkg]

ชื่อภาษา ISO: Pak-Tong
รหัสภาษา ISO: pkg
จำนวนประชากร: 1,090

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Pak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 472

ชื่ออื่นสำหรับ Pak

Pak-Tong
Tong-Pak

พื้นที่ใช้ภาษา Pak

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pak

C16190 พระคำแห่งชีวิต

2. Pak-Tong: Pak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20620

ชื่ออื่นสำหรับ Pak-Tong: Pak

Pak

พื้นที่ใช้ภาษา Pak-Tong: Pak

Papua New Guinea

3. Pak-Tong: Tong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15416
จำนวนประชากร: 970

ชื่ออื่นสำหรับ Pak-Tong: Tong

Tong

พื้นที่ใช้ภาษา Pak-Tong: Tong

Papua New Guinea

People Groups who speak Pak-Tong

Pak-Tong;