Yom [pil]

ชื่อภาษา ISO: Yom
รหัสภาษา ISO: pil
จำนวนประชากร: 300,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Pila

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2559
รหัสสำเนียงของ ROD: 02559
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 23

ชื่ออื่นสำหรับ Pila

Kpilakpila
Pilapila
Pila-Pila
Yom

พื้นที่ใช้ภาษา Pila

Benin

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pila

A01901 พระคำแห่งชีวิต 1
A32720 พระคำแห่งชีวิต 2 (Eval)

2. Tangba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4142
รหัสสำเนียงของ ROD: 04142

ชื่ออื่นสำหรับ Tangba

Pila: Tangba
Taneka

พื้นที่ใช้ภาษา Tangba

Benin

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tangba

A18631 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Yom

Pila;