Pijao [pij]

ชื่อภาษา ISO: Pijao
รหัสภาษา ISO: pij

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Coyaima

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9019

พื้นที่ใช้ภาษา Coyaima

Colombia

2. Natagaimas

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14740

พื้นที่ใช้ภาษา Natagaimas

Colombia

3. Pijao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15663

พื้นที่ใช้ภาษา Pijao

Colombia