Phalura [phl]

ชื่อภาษา ISO: Phalura
รหัสภาษา ISO: phl
จำนวนประชากร: 10,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kalkatak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15624
รหัสสำเนียงของ ROD: 15624
จำนวนประชากร: 8,600

ชื่ออื่นสำหรับ Kalkatak

Northern Phalura
Palula
Phalura: Northern Phalura

พื้นที่ใช้ภาษา Kalkatak

Pakistan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kalkatak

A64689 ข่าวประเสริฐ
A64690 God's Words For The Lost

2. Phalura

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15622
จำนวนประชากร: 8,600

ชื่ออื่นสำหรับ Phalura

Biyori
Dangarik
Palola
Palula
Phalulo

พื้นที่ใช้ภาษา Phalura

Pakistan

3. Phalura: Ashreti

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15623
จำนวนประชากร: 8,600

ชื่ออื่นสำหรับ Phalura: Ashreti

Ashreti
Palula
فلورا: اسیرتی

พื้นที่ใช้ภาษา Phalura: Ashreti

Pakistan

People Groups who speak Phalura

Dangarik;