Rerep [pgk]

ชื่อภาษา ISO: Rerep
รหัสภาษา ISO: pgk
จำนวนประชากร: 380

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Rerep

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15981
จำนวนประชากร: 375

ชื่ออื่นสำหรับ Rerep

Pangkumu
Pangkumu Bay

พื้นที่ใช้ภาษา Rerep

Vanuatu

2. Rerep: Tisman

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15982
จำนวนประชากร: 375

ชื่ออื่นสำหรับ Rerep: Tisman

Tisman

พื้นที่ใช้ภาษา Rerep: Tisman

Vanuatu

People Groups who speak Rerep

Rerep;