บอกเรื่องของพระเยซูในทุกภาษา

Iranian Persian ['pes']

รหัสภาษา ISO:pes
ชื่อภาษา ISO:Iranian Persian
ชื่อกลุ่มภาษา ISO:Persian
จำนวนประชากร:47045100

จีอาร์เอ็นมี 16 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Farsi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #2227

จำนวนประชากร: 2,000,000

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 44

ชื่ออื่นสำหรับ Farsi

페르시아어
Farsi, Western
Irani
New Persian
Parsi
Persian
دری
فارسی
फारसी
波斯語
波斯语

พื้นที่ใช้ภาษา Farsi

Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Canada
Denmark
France
Germany
Greece
India
Iran
Iraq
Israel
Netherlands
Oman
Qatar
Russia
Saudi Arabia
Spain
Sweden
Syria
Tajikistan
Turkey
Turkmenistan
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Uzbekistan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Farsi

C63695 مژده [Good News^]
C23131 Good News (for women)
C75061 Has the Bible Been Changed?
C75064 How can we know God? 1
C75066 How can we know God? 2
C75065 How can we know God? 3
C75068 How can we know God? 4
C75058 Meditational Songs by Haik w/ wstrn hymn
C30020 Portrait of Jesus 1
C30021 Portrait of Jesus 2
C75062 Radio Voice of Christ
C80950 Songs 2 - Treasure of Jesus
C75063 Songs of Haik Housepian
C80949 Songs - Treasure of Jesus
C03220 Words of Life 1
C20331 Words of Life 2
C03550 Words of Life 3

กดรายการข้างบน เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง และการสั่งซื้อ.

2. Farsi, Western: Araki

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #9772

จำนวนประชากร: 24280000

ชื่ออื่นสำหรับ Farsi, Western: Araki

Araki
اَراکی

พื้นที่ใช้ภาษา Farsi, Western: Araki

Iran

3. Farsi, Western: Basseri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #9773

จำนวนประชากร: 24280000

ชื่ออื่นสำหรับ Farsi, Western: Basseri

Basseri
باصِری

พื้นที่ใช้ภาษา Farsi, Western: Basseri

Iran

4. Farsi, Western: Hamadani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #9774

จำนวนประชากร: 24280000

ชื่ออื่นสำหรับ Farsi, Western: Hamadani

Hamadani
همِدانی

พื้นที่ใช้ภาษา Farsi, Western: Hamadani

Iran

5. Farsi, Western: Isfahani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #9775

จำนวนประชากร: 24280000

ชื่ออื่นสำหรับ Farsi, Western: Isfahani

Isfahani
اصفهانی

พื้นที่ใช้ภาษา Farsi, Western: Isfahani

Iran

6. Farsi, Western: Jahromi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #9776

จำนวนประชากร: 24280000

ชื่ออื่นสำหรับ Farsi, Western: Jahromi

Jahromi
جهرُمی

พื้นที่ใช้ภาษา Farsi, Western: Jahromi

Iran

7. Farsi, Western: Kashani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #9777

จำนวนประชากร: 24280000

ชื่ออื่นสำหรับ Farsi, Western: Kashani

Kashani
کاشانی

พื้นที่ใช้ภาษา Farsi, Western: Kashani

Iran

8. Farsi, Western: Kazeruni

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #9778

จำนวนประชากร: 24280000

ชื่ออื่นสำหรับ Farsi, Western: Kazeruni

Kazeruni
کازرونی

พื้นที่ใช้ภาษา Farsi, Western: Kazeruni

Iran

9. Farsi, Western: Kermani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #9779

จำนวนประชากร: 24280000

ชื่ออื่นสำหรับ Farsi, Western: Kermani

Kermani
کرمانی

พื้นที่ใช้ภาษา Farsi, Western: Kermani

Iran

10. Farsi, Western: Mahallati

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #9780

จำนวนประชากร: 24280000

ชื่ออื่นสำหรับ Farsi, Western: Mahallati

Mahallati
محلاتی

พื้นที่ใช้ภาษา Farsi, Western: Mahallati

Iran

11. Farsi, Western: Mashadi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #9781

จำนวนประชากร: 24280000

ชื่ออื่นสำหรับ Farsi, Western: Mashadi

Mashadi
Meshed
مشهدی

พื้นที่ใช้ภาษา Farsi, Western: Mashadi

Iran

12. Farsi, Western: Sedehi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #9783

จำนวนประชากร: 24280000

ชื่ออื่นสำหรับ Farsi, Western: Sedehi

Sedehi
سدهی

พื้นที่ใช้ภาษา Farsi, Western: Sedehi

Iran

13. Farsi, Western: Shahrudi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #9784

จำนวนประชากร: 24280000

ชื่ออื่นสำหรับ Farsi, Western: Shahrudi

Shahrudi
شاهرودی

พื้นที่ใช้ภาษา Farsi, Western: Shahrudi

Iran

14. Farsi, Western: Shirazi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #9785

จำนวนประชากร: 24280000

ชื่ออื่นสำหรับ Farsi, Western: Shirazi

Shirazi
شیرازی

พื้นที่ใช้ภาษา Farsi, Western: Shirazi

Iran

15. Farsi: Zott

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #22511

พื้นที่ใช้ภาษา Farsi: Zott

Iran

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Farsi: Zott

C37960 Good News

กดรายการข้างบน เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง และการสั่งซื้อ.

16. Qazvini

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: #9782

จำนวนประชากร: 24280000

ชื่ออื่นสำหรับ Qazvini

Farsi, Western: Qazvini
قزوینی

พื้นที่ใช้ภาษา Qazvini

Iran