Santa Inés Ahuatempan Popoloca [pca]

ชื่อภาษา ISO: Santa Inés Ahuatempan Popoloca
รหัสภาษา ISO: pca
จำนวนประชากร: 4,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Popoloca, Santa Inés Ahuatempan: Ahuatempan Popoloca

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15752
รหัสสำเนียงของ ROD: 15752
จำนวนประชากร: 7,500

ชื่ออื่นสำหรับ Popoloca, Santa Inés Ahuatempan: Ahuatempan Popoloca

Ahuatempan Popoloca
Ngigua
Popoloca Ahuatampan
Popoloca de Santa Ines Ahuatempan
Popoloca de Santa Inés Ahuatempan
Popoloca, Santa Ines Ahuatempan: Ahuatempan Popoloca

พื้นที่ใช้ภาษา Popoloca, Santa Inés Ahuatempan: Ahuatempan Popoloca

Mexico

2. Popoloca Todos Santos Almolonga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15753
รหัสสำเนียงของ ROD: 15753
จำนวนประชากร: 7,500

ชื่ออื่นสำหรับ Popoloca Todos Santos Almolonga

Popoloca, Santa Ines Ahuatempan: Todos Santos Almolonga Popoloca
Popoloca, Santa Inés Ahuatempan: Todos Santos Almolonga Popoloca
Todos Santos Almolonga Popoloc

พื้นที่ใช้ภาษา Popoloca Todos Santos Almolonga

Mexico

People Groups who speak Santa Inés Ahuatempan Popoloca

Popoloca, Santa Ines Ahuatempan;