Pnar [pbv]

ชื่อภาษา ISO: Pnar
รหัสภาษา ISO: pbv
จำนวนประชากร: 247,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Pnar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 881

ชื่ออื่นสำหรับ Pnar

Jaintia
Jowai
Khasi: Pnar
Penar
Synteng
खासी:प्नार

พื้นที่ใช้ภาษา Pnar

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pnar

C17501 พระคำแห่งชีวิต

2. Pnar: Jaintia

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15687
จำนวนประชากร: 84,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pnar: Jaintia

Jaintia
Synteng

พื้นที่ใช้ภาษา Pnar: Jaintia

India
Iran
Tajikistan

3. Pnar: Nongtung

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15688
จำนวนประชากร: 84,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pnar: Nongtung

Nongtung

พื้นที่ใช้ภาษา Pnar: Nongtung

India

People Groups who speak Pnar

Pnar;