Wayampi [oym]

ชื่อภาษา ISO: Wayampi
รหัสภาษา ISO: oym
จำนวนประชากร: 1,180

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Wajapi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2363
รหัสสำเนียงของ ROD: 02363
จำนวนประชากร: 1,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wajapi

Guaiapi
Guayapi
Oiampí
Oiampipucu (derogatory name)
Oiumpian
Oyampi
Oyampí
Oyampik
Oyampík
Oyampipuku (derogatory name)
Oyanpik
Oyanpík
Oyapi
Oyapí
Waiampi
Waiapi
Waiãpi
Wajapae
Wajapuku
Wayampi
Wayampi Oiampi
Wayampi, Oiapoque
Wayapae
Wayapi
Wayãpi

พื้นที่ใช้ภาษา Wajapi

Brazil

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wajapi

A07510 พระคำแห่งชีวิต

2. Wayampi: Ampari Wayampi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18241
จำนวนประชากร: 520

ชื่ออื่นสำหรับ Wayampi: Ampari Wayampi

Ampari Wayampi
Wayampi Amapari

พื้นที่ใช้ภาษา Wayampi: Ampari Wayampi

Brazil

3. Wayampi: Jari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19459
รหัสสำเนียงของ ROD: 19459

ชื่ออื่นสำหรับ Wayampi: Jari

Jari
Wayampi: Cuc

พื้นที่ใช้ภาษา Wayampi: Jari

Brazil

People Groups who speak Wayampi

Wayampi, Amapari;