Estado de México Otomi [ots]

ชื่อภาษา ISO: Estado de México Otomi
รหัสภาษา ISO: ots
จำนวนประชากร: 20,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Otomi, Estado De Mexico

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15362
รหัสสำเนียงของ ROD: 15362
จำนวนประชากร: 10,000

พื้นที่ใช้ภาษา Otomi, Estado De Mexico

Mexico

2. Otomi, Estado de Mexico: San Felipe y Santiago

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2913
รหัสสำเนียงของ ROD: 02913

ชื่ออื่นสำหรับ Otomi, Estado de Mexico: San Felipe y Santiago

San Felipe

พื้นที่ใช้ภาษา Otomi, Estado de Mexico: San Felipe y Santiago

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Otomi, Estado de Mexico: San Felipe y Santiago

C04650 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Estado de México Otomi

Otomi, Estado de Mexico;