Ormuri [oru]

ชื่อภาษา ISO: Ormuri
รหัสภาษา ISO: oru
จำนวนประชากร: 6,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Malakhel

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3351
รหัสสำเนียงของ ROD: 03351

ชื่ออื่นสำหรับ Malakhel

Mullahkel
Mullahkhel
Ormuri

พื้นที่ใช้ภาษา Malakhel

Afghanistan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Malakhel

C16560 พระคำแห่งชีวิต

2. Ormori: Nooristan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3349
รหัสสำเนียงของ ROD: 03349

ชื่ออื่นสำหรับ Ormori: Nooristan

Baraki
Baraks
Bargista
Oormuri
Ormori
Ormui
Ormur
Ormuri
Urmuri

พื้นที่ใช้ภาษา Ormori: Nooristan

Afghanistan
Pakistan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ormori: Nooristan

A16581 พระคำแห่งชีวิต

3. Ormuri: Kanigurami

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15327
จำนวนประชากร: 3,050

พื้นที่ใช้ภาษา Ormuri: Kanigurami

Afghanistan
Pakistan

4. Ormuri: Logar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15328
จำนวนประชากร: 3,050

พื้นที่ใช้ภาษา Ormuri: Logar

Afghanistan
Pakistan